Získejte ověřenou půjčku!

Zanechte nám kontakt a my vše vyřešíme.

  Můžete nás také zdarma kontaktovat na

  800 314 314

  Na společnost Comfort Money jsem se již 3x obrátila a pokaždé naprostá spokojenost. Férové jednání a rychlost vyřízení. Mohu jen doporučit

  Marcela Jordánová

  Často kladené otázky

  Co mohu použít jako zástavu?

  Spotřebitelský úvěr je nutné zajistit jakoukoli nemovitostí v osobním vlastnictví či ve vlastnictví třetí osoby. Zajištění probíhá formou zástavního práva, tj. obdobně jako u standardních hypotečních úvěrů.

  K ručení je vhodný byt, rodinný dům, chata, obchodní prostor, kancelář či pozemek.

  Podnikatelský úvěr je dále možné zajistit movitým majetkem jako jsou např. auta, stroje, zařízení, technologie apod. Pro bližší informace o zajištění kontaktujte naše specialisty na zelené lince 800 314 314.

  Kolik je maximální čerpání úvěru?

  spotřebitelského úvěru Vám půjčíme do výše až 10 000 000 Kč při ručením nemovitostí.

  Podnikatelský úvěr můžete čerpat až do výše 50 000 000 Kč.

  Vadí, když mám již na domě zástavu (hypotéku)?

  Nevadí. Poskytujeme do 50 % hodnoty nemovitosti. To znamená, že pokud bude hodnota nemovitosti po odečtení zůstatku hypotéky 2x větší než požadované čerpání, máte cestu ke Comfort půjčce otevřenou.

  Za jak dlouho budu mít peníze na účtě?

  V Comfort Money se snažíme, aby byl celý proces co nejjednodušší a nejrychlejší. Peníze můžete mít na účtu do 48 hodin.

  Kdo provádí ocenění nemovitosti a platím za něj?

  Ocenění provádí přímo Comfort Money, nemusíte se o nic starat, potřebujeme pouze fotografie nemovitosti, která má být předmětem zajištění. Náklady na ocenění jsou zahrnuty v kalkulaci úvěru, neplatíte nic navíc.

  Můžu půjčku předčasně splatit?

  Máte právo úvěr kdykoli předčasně splatit. Splatit jej můžete ze svých volných finančních prostředků, po splacení dluh jednoduše zanikne (stejně jako zástavní smlouva k nemovitosti). Úvěr můžete předčasně splatit i prodejem zajištěné nemovitosti. V tomto případě Vám bude nápomocen tým specialistů, abyste měl jistotu, že svou nemovitost prodáte za odpovídající cenu.

  V případě zájmu o předčasné splacení nás kontaktujte písemně či telefonicky. Nejpozději do 5 pracovních dní Vám sdělíme částku a lhůtu, do které je třeba půjčku splatit. Při předčasném splacení jsme oprávněni požadovat úhradu nákladů, které nám vzniknou. Výše náhrady nákladů může činit 1 % z předčasně splácené částky (více než 1 rok do splatnosti), příp. 0,5 % z předčasně splácené částky (splacení do 1 roku před splatností). Náhrada nákladů nepřesáhne částku úroku do původní splatnosti.

  U předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci za předpokladu trvání úvěru alespoň 24 měsíců výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, maximálně však částku 50.000,- Kč.

  Náklady uvedenými shora se rozumí zejména náklady související se zpracováním a realizací žádosti o předčasné splacení, náklady na pracovníky, poplatky za katastr nemovitostí, notáře, právní služby, poštovné, náklady na tisk a kopírování dokumentů, telefonní poplatky, spotřebované kancelářské potřeby apod. Na vás nepřenášíme žádné neodůvodněné náklady, které bychom nesli bez ohledu na předčasné splacení.

  Zůstanou podmínky půjčky stále stejné?

  Podmínky půjčky jsou po celou dobu trvání půjčky neměnné. To, na čem se na začátku dohodneme, to taky platí. 

  Pokud se dostanete do nečekané situace, kdy nebudete v dané výši moci splácet, můžeme Vám navrhnout nový splátkový kalendář.

  Musím ručit majetkem v mém vlastnictví?

  Ručení může být i nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby.

  Platí se nějaké poplatky před vyřízením půjčky?

  Před vyřízením půjčky žádné poplatky ani zálohy neplatíte.

  Profesionální ocenění nemovitosti a návrh půjčky šitý na míru právě Vám máte u nás zdarma

  Jaký je rozdíl mezi bankovní půjčkou a půjčkou od Comfort Money?

  Odpověď je prostá. Získání úvěru v bance je doprovázeno množstvím byrokratických procesů. Těmi se člověk může prokousávat i měsíce, aby se nakonec dozvěděl, že mu půjčku podle interních předpisů zamítnou.

  My každý případ posuzujeme individuálně a díky tomu, že jsme schopni zohlednit věci, které se do kolonek bankovních formulářů nevejdou,  Vám nastavíme výši splátky tak, aby neohrozila Vaši životní úroveň.

  Co se stane, když nebudu moci plnit své závazky?

  V takovém případě nás kontaktujte a pokusíme se dohodnout další postup, můžeme Vám např. navrhnout nový splátkový kalendář. V případě prodlení nebo jiného neplnění povinností dle smlouvy jsme oprávněni po vás požadovat smluvní pokuty a jiné sankce vyplývající ze smlouvy. V případě, kdy se dostanete do prodlení s plněním peněžitého dluhu, můžeme požadovat zaplacení zákonných úroků z prodlení, jejichž výše je stanovena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Jsme zároveň oprávněni požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dané částky. V případě porušení smluvních nepeněžitých povinností (např. povinnost pojištění zástavy, nepravdivost prohlášení či ujištění dlužníka) jsme oprávněni požadovat smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000 Kč. Prodlení může vést až k prodeji zástavy a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

  Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?

  Zanechte dotaz pomocí následujícího formuláře.