Souhlas se zpracováním rodného čísla pro NRKI

V souvislosti se žádostí o úvěr mezi mnou a společností Comfort Money s.r.o., se sídlem Vinohradská 2396/184, Praha 3 – Vinohrady, 130 00 IČ: 24209589 (dále jen „Comfort Money s.r.o.“) souhlasím s tím, aby Comfort Money s.r.o. na základě tohoto souhlasu zpracovávala mé rodné číslo za účelem:

  1. zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI; a
  2. vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI,

a to způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací („Informační Memorandum“).

Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Comfort Money s.r.o. byl nebo bude uzavřen smluvní nebo jiný právní vztah, uděluji tento souhlas na dobu jeho trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřeného vztahu, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smluvního nebo jiného právního vztahu, pokud finanční závazky z takového vztahu zaniknou jinak.

Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedené účely je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi společnost Comfort Money s.r.o. poskytuje.

Dále jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů.

Před udělením tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na webové adrese provozovatele NRKI a BRKI www.cbcb.cz a na webové adrese Comfort Money s.r.o. www.comfortmoney.cz/ochrana-osobnich-udaju.